• ภาษาไทย
    • English

สโมสรนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก “ส่งต่อรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข”

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 วันนี้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สโมสรนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก “ส่งต่อรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข” มอบของขวัญ ของรางวัล จากผู้ร่วมบริจาค และมอบนมแพะ จำนวน 300 ขวด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ศรีผ่องฟาร์ม นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมนันทนาการให้น้องๆได้ร่วมสนุกกัน ณ อบต. ทุ่งสังข์ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช