• ภาษาไทย
    • English

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย