• ภาษาไทย
    • English

อาจารย์ นายสัตวแพทย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อาจารย์ นายสัตวแพทย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2563