• ภาษาไทย
    • English

ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยผ้าใช้เอง แก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 18 มีนาคม 2563 คณาจารย์ บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยผ้าใช้เอง แก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย