• ภาษาไทย
    • English

คลินิกม้า โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ให้บริการทำหมันม้าเพศผู้ เพื่อให้ม้าลดความก้าวร้าว ลดพฤติกรรมทางเพศ และง่ายต่อการนำไปฝึกต่อไป

วันที่ 26 มีนาคม 2563 คลินิกม้า โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ให้บริการทำหมันม้าเพศผู้ เพื่อให้ม้าลดความก้าวร้าว ลดพฤติกรรมทางเพศ และง่ายต่อการนำไปฝึกต่อไป