• ภาษาไทย
    • English

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2563 โดยใช้ระบบ Google Meet