• ภาษาไทย
    • English

มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผศ.นสพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ นางเพ็ญจันทร์ คงเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เพื่อใช้ในการป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป