• ภาษาไทย
    • English

สรุปโครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงบนเกาะสมุย ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2563

สรุปโครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงบนเกาะสมุย ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2563 โดยคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับบริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด มีสัตว์เข้ารับบริการรวมจำนวนสัตว์ทั้งสิ้น 56 ตัว แบ่งเป็นการรักษาม้าจำนวน 2 ตัว ทำหมันม้าจำนวน 2 ตัว ทำหมันสุนัขจำนวน 33 ตัว และทำหมันแมวจำนวน 19 ตัว ทางคณะฯและผู้นำสัตว์เข้ารับบริการ ขอขอบคุณบริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เป็นอย่างสูงสำหรับการสนับสนุนอาหารสัตว์และงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้