• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมถ่ายพยาธิเต่า ณ วัดธาตุน้อย ต.จันดี อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช