• ภาษาไทย
    • English

หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยเพื่อทำการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปศุสัตว์หลังจากเกิดอุทกภัย

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยเพื่อทำการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปศุสัตว์หลังจากเกิดอุทกภัย รวมทั้งแจกอาหารสุนัขและแมว (สนับสนุนโดยบริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ท และอาหารแมวมีโอ) โดยมี น.สพ.โฆษิต อารีกิจ น.สพ.จตุรพัตน์ คำแป้น อ.สพ.ญ.ดิลกา ชุมทอง และนักศึกษา ร่วมออกพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช