• ภาษาไทย
    • English

หัวหน้าสำนักงานโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อมอบอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ท และอาหารแมวมีโอ แก่สุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางสาวอรวรรณ ดาวัลย์ หัวหน้าสำนักงานโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ท และอาหารแมวมีโอ (สนับสนุนโดยบริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด) ให้แก่สุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ หมู่บ้านช่องลม ม.4 ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช