• ภาษาไทย
    • English

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 28 ธ.ค 63.pdf1.28 MB
PDF icon คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 4 ม.ค 64.pdf1.71 MB
PDF icon การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกันการระบาดลงวันที่ 31 ธ.ค 63.pdf3.31 MB
PDF icon การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 ในสถารณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 ม.ค 64.pdf1.76 MB
PDF icon การยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2018.pdf447.51 KB
PDF icon คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ลงวันที่ 3 ม.ค 64.pdf3.66 MB
PDF icon ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9 (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 6 ม.ค 64.pdf2.44 MB
PDF icon การขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 9 ม.ค.64802.05 KB
PDF icon คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มาตราการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา2019 ลงวันที่ 4 ม.ค.64708.31 KB
PDF icon ประกาศโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช538.84 KB
PDF icon การปฎิบัติการตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 20191015.3 KB
PDF icon การงดการเข้าอวยพรปีใหม่ 25641.36 MB
PDF icon ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด506.03 KB