• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สอบสัมภาษณ์ (Online) ผ่านระบบ Google Meet ในวันที่ 31 มกราคม และ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สอบสัมภาษณ์ (Online) ผ่านระบบ Google Meet ในวันที่ 31 มกราคม และ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแจ้ง e-mail address: @gmail.com มายังลิงก์ https://line.me/R/ti/g/UUx8M2marL และกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวอย่างย่อ (ไฟล์PDFที่แนบมาพร้อมนี้) สแกนส่งมายัง rachcharuk@gmail.com