• ภาษาไทย
    • English

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไสใหญ่ เปิดให้บริการในวันที่ 12 มีนาคม 2564

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไสใหญ่ เปิดให้บริการในวันที่ 12 มีนาคม 2564 นี้ มากันเยอะๆนะคะ
อยู่ติดกับ 7-Eleven สาขา มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่
Facebook :โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย