• ภาษาไทย
    • English

เปิดให้บริการแล้ว โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ไสใหญ่ พิกัดตั้งอยู่ติดกับ 7-11 สาขา มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

เปิดให้บริการแล้ว
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ไสใหญ่ พิกัดตั้งอยู่ติดกับ 7-11 สาขา มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่
เวลา09.00น.วันที่ 12 มีนาคม 2564 พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ไสใหญ่ โดย ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยได้รับเกียรติจาก อ.สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมตัดรับบิ้นในพิธีเปิด ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดี  และได้รับเกียรติจากคณบดี คณะผู้บริหารจาก วิทยาเขตนครศรีธรรมราชร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดในครั้งนี้
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ไสใหญ่ เป็นสาขาของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนและบริการชุมชน ภายใต้การดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพคลินิกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสามารถเป็นแหล่งฝึกทักษะของหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัย
การให้บริการ
ระยะที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2564 การรักษาทางด้านอายุรกรรม ทำวัคซีน ตรวจเลือด เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ พร้อมทั้งจำหน่ายอาหารและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
ระยะที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เปิดให้บริการครบวงจร  ได้แก่
อายุรกรรม : รักษาโรคทั่วไป  ทำวัคซีน ตรวจเลือด เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ 
ศัลยกรรม : การผ่าตัดทำหมัน ผ่าตัดทำคลอด การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
หออภิบาลสัตว์ป่วย : รับฝากสัตว์ป่วย รวมไปถึงบริการรับฝากสัตว์เลี้ยง
บริการอื่น : อาบน้ำ - ตัดขน จำหน่ายอาหารและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 18.30 น.
ช่องทางการติดต่อ
Facebook : โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่
โทรศัพท์ : 075-421121
พิเศษ เนื่องในโอกาสเปิดให้บริการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ไสใหญ่  ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ #บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า #ฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาเปิดทำการของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ไสใหญ่
#คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย