ศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ
– บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์น้ำ การจัดการและการเลี้ยงสัตว์น้ำ
– บริการตรวจสุขภาพ ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคในสัตว์น้ำ
– การฉีดยาบำรุงสัตว์ป่วย

  มทร.ศรีวิชัย