โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช
บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสัตว์ แบ่งคลินิกการให้บริการรักษาออกตามชนิดสัตว์ ประกอบด้วย คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง(โคชน โคเนื้อ โคนม แพะ) คลินิกม้า คลินิกสุกร คลินิกสัตว์ปีก และคลินิกสัตว์ป่า บริการทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ บริการรับฝากสัตว์ป่วย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย ได้แก่ เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องอัลตร้าซาวด์ กล้องส่องตรวจภายใน ห้องผ่าตัดปลอดเชื่อ เป็นต้น

การตรวจรักษาโรคทั่วไป(อายุรกรรม)
– บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการและการเลี้ยงสัตว์
– บริการตรวจสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางอายุรกรรม
– การฉีดยาบำรุงสัตว์ป่วย
– การถ่ายพยาธิสัตว์ป่วย
– การล้างกระเพาะ การล้างมดลูก
   – รักษาโรคเฉพาะทาง เช่น โรคตา โรคผิวหนัง โรคข้อและกระดูก
   – บริการทางรังสีและทัศนวินิจฉัย

การตรวจรักษาทางศัลยกรรม
– การผ่าตัดศัลยกรรมกระเพาะพลิก
– การผ่าตัดศัลยกรรมไส้เลื่อน
– การผ่าตัดศัลยกรรมเปิดช่องท้อง
– ผ่าตัดทำหมัน ผ่าคลอด
– การผ่าตัดศัลยกรรมอื่นๆ

 การตรวจทางรังสีวินิจฉัย
– ตรวจการตั้งท้อง
– ตรวจระบบโครงร่างของร่างกาย
การบริการกรณีฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤติ
– สัตว์มีภาวะคลอดยาก
– สัตว์มีภาวะอ่อนแรง
– สัตว์ได้รับสารพิษ
– ภาวะท้องอืด

โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช
บริการตรวจสุขภาพและรักษาสัตว์ป่วย ภายในและนอกสถานที่
#เปิดบริการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
#โทร 0864799817