หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ออกให้บริการทำหมันสุนัขและแมว

วันที่ 15 มีนาคม 2567 หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ออกให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดโคกตะไคร้(พรุกง) นำโดย สพ.ญ. สาวิตรี สรรพสิน หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมด้วยผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย ผศ.สพ.ญ.ดร.วิรัลฐิตา โบว์มัน และนักศึกษาสัตวแพทย์ปี 5 จำนวน 8 คน โดยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว รวมจำนวน 14 ตัว