อาจารย์ประจำคลินิกม้า พร้อมด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมเป็นสัตวแพทย์ประจำสนามและผู้ช่วยสัตวแพทย์ในงานแข่งขันขี่ม้ามาราธอน Nakhon Si Riding Club Endurance Qualify Ride 2024 ครั้งที่ 1

วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2567 ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย อ.สพ.ญ.ดร.บุญฑริกานต์ วิทิตกรกุล อาจารย์ประจำคลินิกม้า พร้อมด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมเป็นสัตวแพทย์ประจำสนามและผู้ช่วยสัตวแพทย์ในงานแข่งขันขี่ม้ามาราธอน Nakhon Si Riding Club Endurance Qualify Ride 2024 ครั้งที่ 1 รุ่นระยะทาง 20 กิโลเมตร จัดโดยชมรมกีฬาขี่ม้านครศรีธรรมราชร่วมกับสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย ณ Happy Farm Suratthani อ.กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี