เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย