คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย รับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย รับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจสมัครได้ระหว่างวันที่ 4 -10 มิถุนายน 2567 ผ่านช่องทาง https://job.rmutsv.ac.th/