• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ เปิดรับสมัครอาจารย์จำนวน 1 อัตรา ระดับปริญญาโท สาขาสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 ระดับ ม.6 บัดนี้ - 25 มิ.ย. 63 สมัครคลิ๊ก https://admission.rmutsv.ac.th/

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาเอก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี(6ปี) จำนวน 3 อัตรา

คู่มือการใช้ระบบสมัครอีเมล์นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ ขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เรื่องกำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ ปี 2563

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 3 กสพท.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์ รับสมัครอาจารย์ 2 อัตราคุณวุฒิป.โท 1 อัตราเงินเดือน26,880บาทและค่าครองชีพพิเศษเดือนละ5,510บาทคุณวุฒิป.เอก 1 อัตราเงินเดือน29,400บาทและค่าครองชีพพิเศษ5,510บาท โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสัตวแพทย์