• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญน้องๆที่สนใจเข้าร่วมค่ายอยากเป็นสัตวแพทย์ ณสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2563

งานจัดอบรมฟรี มีที่นี่ค่ะ...ขอเชิญชวนเข้าอบรมการทำวีลแชร์สำหรับสุนัขและแมวพิการ ที่สำคัญอบรมให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าอบรมตามรายละเอียดดังนี้เลยนะคะ

งานจัดอบรมฟรี มีที่นี่ค่ะ...ขอเชิญชวนเข้าอบรมการทำวีลแชร์สำหรับสุนัขและแมวพิการ ที่สำคัญอบรมให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าอบรมตามรายละเอียดดังนี้เลยนะคะ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานขาย ประจำร้านค้าสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบTCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563

มหา'ลัยแพะนานาชาติ (โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “การเลี้ยงแพะขุนเพื่อการส่งออก" วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

มหา'ลัยแพะนานาชาติ (โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “การเลี้ยงแพะขุนเพื่อการส่งออก (หลักสูตรเข้มข้นระดับมัธยมปลาย)” ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 ณ ศรีผ่องฟาร์ม ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา " ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562

ประกาศรับสมัครพนักงานขาย 1 ตำแหน่ง ประจำร้านค้าสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย