• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญน้องๆที่สนใจเข้าร่วมค่ายอยากเป็นสัตวแพทย์ ณสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา 20/11/2561

ขอเชิญอาจารย์ นายสัตวแพทย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 5th Vet Student Seminar on Pet Food Nutrition Campus Tour 2018 โดย Maxwin

ขอเชิญอาจารย์ นายสัตวแพทย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 5th Vet Student Seminar on Pet Food Nutrition Campus Tour 2018  โดย Maxwin
เรื่อง “Introduction to Equine Nutrition” โภชนศาสตร์ในม้า บรรยายโดยคุณ Theresa Kujawa ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารม้าจากประเทสหรัฐอเมริกา  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่(ระบบ TCAS) รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ หมดเขตรับสมัคร 5 มิถุนายน 2561 ด่วน คลิกเลย !!!

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่(ระบบ TCAS) รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ หมดเขตรับสมัคร 5 มิถุนายน 2561 ด่วน คลิกเลย !!!

 

แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระบบ TCAS รอบ 3 (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2561

 
    แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระบบ TCAS รอบ 3 (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2561
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) สอบถามเพิ่มเติม โทร.075-489614 ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา {28/05/2561}

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ปีการศึกษา 2561 ระบบสอบตรง กสพท

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2561  ระบบรับตรงของ กสพท จำนวน 10 คน ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30น.-16.00น. ณ อาคารโรงพยาบาลสัตวเล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
ที่อยู่ 133 หมู่5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240