• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศผู้ที่มีรายชื่อสำรองตั้งแต่ลำดับที่ 1 - 6 ในการเข้าร่วมค่ายอยากเป็นสัตวแพทย์ ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ที่มีรายชื่อสำรองตั้งแต่ลำดับที่ 1-6 ในการเข้าร่วมค่ายอยากเป็นสัตวแพทย์ ครั้งที่ 2
สามารถกดยืนยันสิทธ์การเข้าร่วมค่ายได้ทางเว็บไซต์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe-qAepYUd3z4CK55…/viewform ภายในเวลา 16.00 น.ของวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายอยากเป็นสัตวแพทย์ ครั้งที่ 2

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายอยากเป็นสัตวแพทย์ ครั้งที่ 2
***ให้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย กดยืนยันสิทธ์ทางเว็บไซต์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-qAepYUd3z4CK557HJ0qCEt31_ny1...

ประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศมาตราการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)(ฉบับที่ ๒)