• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาเอก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี(6ปี) จำนวน 3 อัตรา

คู่มือการใช้ระบบสมัครอีเมล์นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ ขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เรื่องกำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ ปี 2563

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 3 กสพท.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์ รับสมัครอาจารย์ 2 อัตราคุณวุฒิป.โท 1 อัตราเงินเดือน26,880บาทและค่าครองชีพพิเศษเดือนละ5,510บาทคุณวุฒิป.เอก 1 อัตราเงินเดือน29,400บาทและค่าครองชีพพิเศษ5,510บาท โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำลังดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำลังดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อขยายการให้บริการที่มีคุณภาพสู่ชุมชน เพิ่มแหล่งฝึกทักษะนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6