คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.ดร.วิภาพร จารุจารีต ได้รับรางวัล “คุรุภาวนีย์” ครูผู้เป็นแบบอย่างความเป็นครู