คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.วิรัลฐิตา โบห์มัน ได้รับรางวัล “คุรุกิตติคุณ” ประเภท ครูในดวงใจของศิษย์