• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่) พร้อมด้วย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานฯ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดควนคลัง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่) พร้อมด้วย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานฯ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดควนคลัง