ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ

 

 

 

ศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ
- บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์น้ำ การจัดการและการเลี้ยงสัตว์น้ำ
- บริการตรวจสุขภาพ ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคในสัตว์น้ำ
- การฉีดยาบำรุงสัตว์ป่วย