โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช

 

โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช
บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสัตว์ แบ่งคลินิกการให้บริการรักษาออกตามชนิดสัตว์ ประกอบด้วย คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง(โคชน โคเนื้อ โคนม แพะ) คลินิกม้า คลินิกสุกร คลินิกสัตว์ปีก และคลินิกสัตว์ป่า บริการทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ บริการรับฝากสัตว์ป่วย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย ได้แก่ เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องอัลตร้าซาวด์ กล้องส่องตรวจภายใน ห้องผ่าตัดปลอดเชื่อ เป็นต้น
การตรวจรักษาโรคทั่วไป(อายุรกรรม)
- บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการและการเลี้ยงสัตว์
- บริการตรวจสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางอายุรกรรม
- การฉีดยาบำรุงสัตว์ป่วย
- การถ่ายพยาธิสัตว์ป่วย
- การล้างกระเพาะ การล้างมดลูก
   - รักษาโรคเฉพาะทาง เช่น โรคตา โรคผิวหนัง โรคข้อและกระดูก
   - บริการทางรังสีและทัศนวินิจฉัย
การตรวจรักษาทางศัลยกรรม
- การผ่าตัดศัลยกรรมกระเพาะพลิก
- การผ่าตัดศัลยกรรมไส้เลื่อน
- การผ่าตัดศัลยกรรมเปิดช่องท้อง
- ผ่าตัดทำหมัน ผ่าคลอด
- การผ่าตัดศัลยกรรมอื่นๆ
 การตรวจทางรังสีวินิจฉัย
- ตรวจการตั้งท้อง
- ตรวจระบบโครงร่างของร่างกาย
การบริการกรณีฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤติ
- สัตว์มีภาวะคลอดยาก
- สัตว์มีภาวะอ่อนแรง
- สัตว์ได้รับสารพิษ
- ภาวะท้องอืด

โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช
บริการตรวจสุขภาพและรักษาสัตว์ป่วย ภายในและนอกสถานที่
#เปิดบริการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
#โทร 0864799817