• ภาษาไทย
    • English

ทำบุญครบรอบ 11 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี (25 กรกฎาคม 2562) โดยมี น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ช่วงเช้ามีการนำอาหารมาร่วมถวายพระและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ ลานหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา ช่วงบ่ายบุคลากรทุกท่านร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ หลังโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช