• ภาษาไทย
    • English

โครงการตรวจสุขภาพ และถ่ายพยาธิเต่า

วันที่ 28 กันายายน 2562 ชมรมสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยงพิเศษและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดโครงการตรวจสุขภาพ และถ่ายพยาธิเต่า ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อทำการถ่ายพยาธิเต่า และกำจัดปาราสิตที่จะก่อโรคในเต่า และเพื่อฝึกประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในการตรวจรักษาเต่า ณ วัดธาตุน้อย ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน 24 คน ได้ทำการตรวจสุขภาพ ถ่ายพยาธิ และฉีดวิตามินเต่า จำนวน 36 ตัว ได้แก่ เต่าเหลือง เพศผู้ 2 ตัว เต่าหับ เพศผู้ 1 เมีย 5 ตัว เต่าบัว เพศผู้ 1 ตัว เต่าดำ เพศ ผู้ 1ไม่ทราบเพศ 1 ตัว เต่าน้ำ เพศผู้ 8 ตัว เมีย 10 ตัว ไม่ทราบเพศ 1 ตัว