คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกหน่วย บริการสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกหน่วย บริการสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง อ.สพ.ญ.ดร.วิรัลฐิตา จันทร์เขียว อ.สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี อ.น.สพ.มรกต แสงรุ่ง น.สพ.โฆษิต อารีกิจ น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 34 คน บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ให้กับโคในพื้นที่ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช