• ภาษาไทย
    • English

คณาจารย์ นายสัตวแพทย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ออกหน่วยฉีดวัคซีน ณ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์ นายสัตวแพทย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ออกหน่วยฉีดวัคซีน ณ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจำนวนยอดที่ฉีดวัคซีนทั้งหมดเป็นจำนวน 666 ตัว โดยฉีดวัคซีนให้กับสุนัขเป็นจำนวน 382 ตัว และฉีดวัคซีนให้กับแมวเป็นจำนวน 284 ตัว