• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมกีฬาฟ้าหม่นยางนาเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการงานกีฬาฟ้าหม่นยางนาเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้