• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท 1 อัตรา และคุณวุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564