• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบTCAS รอบที่ 4 Direct Admission สามารถสมัครได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/ ด่วน ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2564 
ระบบTCAS รอบที่ 4 Direct Admission 
สามารถสมัครได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/login.php
ด่วน ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2564
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบที่ 4 Direct Admission https://url.rmutsv.ac.th/kmw90