• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ TCAS เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 - 17 มกราคม 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-489614

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ TCAS
ผู้สนใจต้องเข้าลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS65 ผ่านเว็บไซต์ http://student.mytcas.com
สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผ่านเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  9 ธันวาคม 2564 - 17 มกราคม 2565  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-489614