ชมรมสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สสอ.) จัดโครงการหมอสัตว์ป่า เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของสัตวแพทย์สัตว์ป่า

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 ชมรมสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สสอ.) จัดโครงการหมอสัตว์ป่า เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของสัตวแพทย์สัตว์ป่า โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นวิทยากร โดยมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี บุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting