• ภาษาไทย
    • English

ต้อนรับ นายสัตวแพทย์ชัยวลัญช์ ตุนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี และสพ.ญ.ดร.มธุรส สุวรรณเรืองศรี อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์ชัยวลัญช์ ตุนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะฯ ส่วนโรงพยาบาลสัตว์เล็ก (ทุ่งใหญ่) โรงพยาบาลปศุสัตว์ ศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์ และห้องปฏิบัติติการต่างๆ