• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 แบบ new normal ผ่านระบบ Zoom meeting

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 แบบ new normal ผ่านระบบ Zoom meeting  ซึ่งมีกิจกรรมแลกของขวัญ และแจกของรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ โดยมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี กล่าวให้โอวาทและอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร