การฝึกปฏิบัติอย่างหนักทำให้เป็นสัตวแพทย์ศรีวิชัยที่สมบูรณ์แบบ Hard Practise Makes Vet RUTS Perfect