• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์และการตกแต่งชิ้นเนื้อ ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอ่าวพระยาเกษตรอุตสาหกรรม (กลุ่มแปลงใหญ่แพะอ่าวพระยา) ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก

วันที่ 18 มกราคม 2565 ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย อ.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์และการตกแต่งชิ้นเนื้อ ได้แก่ เนื้อแพะ เนื้อวัว เนื้อไก่ และเนื้อเป็ด ให้แก่ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอ่าวพระยาเกษตรอุตสาหกรรม (กลุ่มแปลงใหญ่แพะอ่าวพระยา) ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่