• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ป.ตรี 6 ปี) สาขาสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปวส) ทุกสาขาวิชา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (ทุกวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา http://job.rmutsv.ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ป.ตรี 6 ปี) สาขาสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปวส) ทุกสาขาวิชา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (ทุกวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา http://job.rmutsv.ac.th/