• ภาษาไทย
    • English

หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด และ Rob’s Dogs Foundation จัดโครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงบนเกาะสมุย

หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด และ Rob’s Dogs Foundation จัดโครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงบนเกาะสมุย ณ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2565 โดยได้มีการทำหมันแมว จำนวน 29 ตัว สุนัข จำนวน 8 ตัว และรักษาม้า จำนวน 2 ตัว มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน และนักศึกษาจำนวน 12 คน