• ภาษาไทย
    • English

ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ลุ่มแม่น้ำปากพนัง จัดการประกวดวัวชน ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ สมศักด์ เทพสุทิน

 

วันที่ 1 เมษายน 2565 ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ลุ่มแม่น้ำปากพนัง จัดการประกวดวัวชน ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ สมศักด์ เทพสุทิน ประเภทการประกวด : วัวชนเพศผู้ รุ่นที่1 อายุ 4 ปีขึ้นไปหรือฟันแท้ 3 คู่ขึ้นไป รุ่นที่ 2 อายุไม่เกิน 4 ปี หรือ ฟันแท้ไม่เกิน 3 คู่ มีวัวชนที่เข้าร่วมประกวดวัวชน 28 ตัว และบริการตรวจสุขภาพวัวชน จำนวน 16 ตัว ณ ศูนย์นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ลุ่มแม่น้ำปากพนัง อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช