• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนกชนม์ บัวเนียม นักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนกชนม์ บัวเนียม นักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อเรียนรู้ลักษณะงาน ในการทำงานของวิชาชีพสัตวแพทย์ด้านต่างๆ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 21มีนาคม 2565 - 1เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 10 วัน โดยมี สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อ.สพ.ญ.ดร.วิภาพร จารุจารีต ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์  ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ในครั้งนี้