• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม"หลักสูตรการเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา"ครั้งที่ 2/2565 กำหนดจัดอบรม วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ( เวลา 08.00 - 17.30 น.)

 ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม"หลักสูตรการเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา"ครั้งที่ 2/2565
กำหนดจัดอบรม วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ( เวลา 08.00 - 17.30 น.)
ลงทะเบียนเข้าอบรม คลิก https://forms.gle/EMfGD4BzZufmnSf37
ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิย (ทุ่งใหญ่)
ค่าลงทะเบียน 400 บาท 
สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Vetrutsce@gmail.com โทร.088-826-1003