• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมขี่ม้านักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์