• ภาษาไทย
    • English

ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และดร.อิทธิพล เพชรศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าอาวุโสฯ ธนาคารกสิกรไทย ได้เข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการและการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และดร.อิทธิพล เพชรศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าอาวุโสฯ ธนาคารกสิกรไทย ได้เข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการและการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ไสใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร. วิภาวี แสงสร้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  และ อ.สพ.ญ.ดร. มธุรส สุวรรณเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็กไสใหญ่ ให้การต้อนรับ