• ภาษาไทย
    • English

ต้อนรับประธานและทีมงานจาก สหกรณ์การเกษตรสร้างชาติตรัง จำกัด และพาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของคณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้อนรับประธานและทีมงานจาก สหกรณ์การเกษตรสร้างชาติตรัง จำกัด และพาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยผศ.น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์ คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การร์  อาทิเช่น เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและคลินิกสัตว์น้ำ ตลอดจนถึงการดำเนินงานในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ของคณะ